Hitta bemanningsläkare

Du som arbetar på ett sjukhus eller en vårdcentral känner säkert igen dig i scenariot att det är väldigt mycket att göra, samtidigt som någon i personalen är sjuk eller av annan anledning inte närvarande - eller kanske är det rent av så mycket att göra att inte ens en full styrka klarar av det. Då är det en bra idé att hyra in en eller flera bemanningsläkare som kan ge er mer kapacitet till att klara av belastningen.

Bemanningsföretag läkare

Ett bra tips när det gäller att hitta rätt personer är att ta kontakt med ett bemanningsföretag med läkare - du kan på så sätt lätt och snabbt hitta den kompetens som krävs, och behöver dessutom bara ha kontakt med ett enda företag.

Dedicare

Dedicare är ett bemanningsföretag för läkare, sjuksköterska, etc. som är verksamt över ett mycket stort område - hela Norden - och är störst inom bemanning av vården, med både nyblivna läkare och specialister med många år i branschen. Därmed är chanserna stora att du hos dem kan få tag på flera lämpliga kandidater till konsulttjänsten du annonserar om, oavsett var sjukhuset eller vårdcentralen du arbetar på är belagd. Då företaget går genom varje individuell konsult slipper du dessutom oroa dig för huruvida de har den kompetens och behörighet som de säger att de har - det har redan kollats upp åt dig i förväg.

Till Dedicare

Bonliva

Bonliva är ett av de största bemanningsföretagen i Sverige som fokuserar på vård och omsorg (och är även verksamt i Norge), däribland läkarbemanning, och innebär därmed bra möjligheter till att hitta lämpliga konsulter att hyra in till sjukhuset eller vårdcentralen där du arbetar. De vänder sig också till många typer av läkare, vilket innebär att du lika väl kan få tag på en allmänläkare som en psykiatriker. Något som bidrar till säkerhet är också att läkare behöver ha minst två års erfarenhet, och att du själv kan justera vilka minimigränser som gäller för just den roll du ska hyra in en konsult till.

Till Bonliva

Medlink

Medlink Nordic är ett bemanningsföretag som grundades 2014, och som sedan dess på kort tid har hunnit bli ett av de största bemanningsföretagen som arbetar med vård i Sverige. De arbetar inte enbart med den offentliga sektorn, även om arbete för olika regioner innebär en stor del av deras arbete, utan de är också verksamma med bra relationer till privata vårdgivare. Då de hjälper sina konsulter att ordna med boende och resa överallt i landet är det också enkelt att hitta lämplig personal för dig som inte finns i de allra mest folkrika delarna av landet, även när det gäller mer specialiserade tjänster.

Till Medlink

Centric Care

Centric Care är ett bemanningsföretag som till att börja med grundades 1992 i Nederländerna, innan det växte över andra länder i Europa och även etablerade sig på den svenska marknaden. De har vård som fokus, och arbetar rikstäckande i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, och ger dig en egen kontaktperson på företaget som har hand om de uppdrag som du skickar in, så att du får kontinuitet i din kontakt med bolaget. Företaget utmärker sig också genom att ha tagit fram en djupgående urvalsprocess, så att både du och dina patienter kan känna er trygga med den inhyrda läkaren.

Till Centric Care

OmsorgsPoolen AB

OmsorgsPoolen Sverige grundades 2018, och är liksom systerbolaget RektorsPoolen (som fokuserar på skolledare) ett bemanningsföretag. De ger dig som uppdragsgivare tillgång till en mycket stor grupp kandidater, då de är verksamma över hela landet och hjälper kandidater med boende och resa vid uppdrag. Du kan dessutom lita på att du får bra konsulter som har den kompetens och erfarenhet som du kräver när du skickar in uppdraget, så bolaget har en urvalsprocess som går genom alla nya konsulter och kontrollerar att de är behöriga och registrerade på bemanningsbolaget. Kandidaterna och deras kompetenser matchas också alltid med de krav du ställer i uppdraget.

Till OmsorgsPoolen AB

Agila

Agila har funnits med sedan 2008, och arbetar över hela Sverige - samt i Norge - med bemanning inom vård och omsorg. De har krav på att deras konsulter registrerar ett konto på deras webbsida och genomgår en kontroll där de måste godkännas får att få tillgång till att söka uppdrag, vilket ger dig en trygghet. En fördel är att konsulterna har tillgång till uppdrag i hela landet och får hjälp med boende, och att du alltså kan få hjälp även på mindre orter. Detta även om det gäller smalare roller med mer specialiserad kompetens, som du kanske annars inte skulle förvänta dig att hitta på en mindre ort.

Till Agila

Fördelar att hyra läkare

Det finns flera fördelar med att hyra läkare jämfört med att rekrytera - och en av dem är att du kan hyra in en läkare under just den tid som den behövs, till exempel i samband med en vakans, när det finns mycket mer att göra, eller för dig på mindre eller glesbygd ort som bara behöver en specialistläkare ibland.