Rekrytering - Bygg

Rekrytering inom bygg är viktigare än någonsin. I Sverige fortsätter expansion med många nya byggen av hus, kontorsbyggnader och andra typer av fastigheter, och det ser inte ut som om det kommer att sakta ner på länge. Därmed finns det också ett stort behov av personal inom byggbranschen - och som företagare inom branschen blir det allt viktigare att prioritera själva rekryteringen av nya hantverkare.

Det kan kännas svårt att hitta rätt personer och att hantera hela processen med rekrytering, men det finns rekryteringsfirmor som specialiserar sig på just rekrytering inom bygg och som kan hjälpa till med bra verktyg.

Olika aktörer inom rekrytering & bygg

Det finns många aktörer som hjälper dig med rekrytering inom byggbranschen, och det är därför viktigt att du läser på om vad de erbjuder så att du kan hitta den som passar dig bäst. Här kan du läsa om några av de främsta och vad de kan erbjuda.

Level recruitment

Level Recruitment är en rekryteringsfirma som grundades 2009 och är baserade i Stockholm. De är specialiserade på just rekrytering inom bygg- och fastighetsbranschen, vilket för med sig att deras personal förstår sig på vad det är du behöver och vad som värderas i en anställd. Genom deras nätverk kan de headhunta kandidater som du kanske annars inte hade varit medveten om, vilket kan vara särskilt värdefullt när du behöver tillsätta en mer senior post, som en specialist eller chef, men de hjälper dig också med att tillsätta ingångsjobb. Tjänsterna de erbjuder är heltäckande, och sträcker sig från sökning till intervju, anställning, och den första tiden på arbetsplatsen.

Till Level Recruitment

Prowork

Prowork är en rekryteringsfirma som grundades 2013, med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. De har bygg, fastighet och hantverk som sina nischer, och är med i branschorganisationen Byggföretagen, vilket medför att de har bra koll på hur marknaden ser ut och vad som behövs inom branschen. I deras tjänster ingår att de hjälper dig med analys av vad ni behöver, tar fram en kravprofil, utformar en annons och söker efter lämpliga kandidater, samt utför intervjuer och djupintervjuer; de hjälper dig med tillsättning av såväl chefspositioner som hantverkare, och anpassar sitt arbete därefter för att du ska hitta rätt kandidater.

Till Prowork

Jobway

Jobway är en rekryteringsfirma som grundades 2007, och som är baserade i Stockholm men verksamma i hela landet. De har många nischer, bland annat en avdelning som är specialiserad på just byggbranschen, och som vänder sig till såväl små som stora byggföretag. De utmärker sig av sitt stora nätverk av personer med erfarenhet och kompetens för många olika positioner, och kan därmed arbeta mycket effektivt med att ta fram kandidater till såväl roller som chefer, specialister och analytiker som snickare och andra hantverkare. Deras fokus ligger på den första fasen av rekryteringen, med att hitta kandidater, medan du själv får hantera processen med intervjuer.

Till Jobway

Expandera Mera

Expandera Mera är en rekryteringsfirma som grundades 1997, och som sedan dess har blivit en av de största aktörerna i landet inom rekrytering för bygg, installation och anläggning. De har ett stort nätverk av potentiella kandidater, och kan därför ta fram rätt personer för den position du söker att fylla, oavsett om ditt företag är stort, litet, eller mellanstort. Något som de utmärker sig genom är att deras nätverk inte är begränsat till bara Sverige - de har också ett flertal kontakter i Baltikum och övriga Europa, vilket innebär större möjligheter att tillsätta även sådana positioner där det finns brist på personer med rätt kompetens inom Sveriges gränser.

Till Expandera Mera

Worko

Worko är en rekryteringsfirma som grundades 2011, och som är verksam i både Sverige och Norge. De har nischat sig inom både IT och bygg, och har ett arbetssätt som de beskriver som en proaktivt och kontinuerlig rekrytering. Denna går ut på långsiktiga relationer med både arbetsgivare och personal, och siktar på att strategiskt se efter när ett behov kommer att uppstå i företaget. Genom att göra detta, istället för att bara söka efter kandidater när ett behov har uppkommit, har de som mål att hitta de kandidater som passar bäst, istället för bara de som letar efter ett nytt jobb under tiden som jobbannonsen ligger uppe.

Till Worko

Hunter Tailor

Hunter & Tailor är en rekryteringsfirma som grundades 2009, och som med sina kontor i Stockholm och Sundsvall som utgångspunkt arbetar med rekrytering i hela landet, med majoriteten av sina uppdrag i Stockholm, Göteborg, Skåne och Norrland. De har flera nischer och branscher som de rekryterar inom, varav ett är just tjänstemän i bygg och fastighet. Detta innebär att de har ett stort nätverk av personer med erfarenhet och utbildning som gör dem lämpliga för roller som chefer, arbetsledare, analytiker, kalkylatorer, med mera, och har en bra förståelse för vad som krävs och önskas av en person i den rollen.

Till Hunter Tailor

Hur en rekryteringsprocess kan se ut

En rekryteringsprocess kan se något olika ut beroende på typ av tjänst som ska tillsättas och hur den rekryteringsfirma som anlitas arbetar. Generellt kan sägas att den börjar med en analys av vilket behov som finns och en formulering av en kravprofil. Rekryteringsfirman skriver och publicerar en annons, men ser även över lämpliga kandidater i sitt kontaktnät. Beroende på roll utförs sedan lämplighetstest och intervjuer i ett eller flera steg, varefter ett beslut om anställning fattas.