Rekrytering projektledare

Vid rekrytering av projektledare är en viktig del av processen en analys av din firmas behov och önskemål, men som också inkluderar hur din firmas företagskultur ser ut. En annan är att inte bara titta efter kompetenser och erfarenhet - nog är det så viktigt att en kandidat till rollen som projektledare känner till branschen och har det som krävs för att bidra till ett bra resultat för firman, men på snudden till ännu viktigare är att de är bra på att leda och att samarbeta med övrig personal.

Olika aktörer

Det finns ett flertal aktörer på marknaden som specialiserar sig på rekrytering av projektledare och bemanning. Då det ofta är en större process att rekrytera till den här typen av ledarroller, som ofta kräver ett bra nätverk med kontakter, kan det vara särskilt givande att anlita rekryterare till detta.

Prowork

Prowork har funnits med sedan 2013, och är en rekryteringsfirma som har nischat sig inom ett antal olika branscher och typer av roller för att bättre förstå sig på vad som efterfrågas och värdesätts inom området. En av dessa nischer är just rekrytering av projektledare, där de hjälper till med allt från analysen av vad ni behöver för rollen. För att kunna ta fram mesta mängd bra kandidater och undvika att ni missar någon som annars skulle vara lämplig hjälper de er även att prioritera bland det ni önskar se i en kandidat, och att skilja absoluta krav från önskemål och sådant som kan läras på plats efter anställning.

Till Prowork

Wise Professionals

Wise Professionals är en firma som arbetar med rekrytering, och som har varit verksam i Sverige sedan 2005, med tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. De utmärker sig genom sitt arbete med först att lära känna ditt företag, arbetsplatskulturen och vad du vill uppnå för mål, och anpassar sedan rekryteringen därefter. På så sätt har de som mål att kunna hitta kandidater som inte bara har kompetens och tidigare erfarenhet, utan som också passar personlighetsmässigt som ledare. De definierar detta bland annat som möjligheten att arbeta långsiktigt, att ha ett helhetstänk, och att ha förmågan att leda och samarbeta med människor.

Till Wise Professionals

Donald Davies

Donald Davies & Partners, eller bara DDP, är en firma som sedan starten 2000 har fokuserat på rekrytering av just projektledare till företag i Sverige. Deras arbete utmärker sig av att de genomför en behovsanalys för att ta fram vilka egenskaper som ditt företag behöver, och att efter att ha tagit fram kandidater genom annonsering och sitt nätverk utföra arbetspsykologiska tester baserade på de krav ni har. De utför därefter successivt mer djupdykande intervjuer i tre steg, för att få fram de bästa av de bästa, som besitter rätt kompetens och har rätt personlighet för att passa i rollen som en ledare.

Till Donald Davies

Ants

Ants är ett rekryteringsföretag som grundades 2004 - de arbetade främst med rekrytering inom IT och teknik med fokus på utveckling, programmering och support. Ants har lång erfarenhet när det gäller att rekrytera och attrahera den kompetens du behöver. För 10 år sedan var de som vilket rekryteringsföretag som helst, men under åren har de ökat sin förståelse för rekrytering av projektledare. På grund av kompetensbristen känner de att det är ett av de avgörande momenten att locka nya kandidater till kunderna. De väljer noggrant ut personer som utmärker sig och som passar in i kundernas kultur och vägledande principer.

Till Ants

Roi Rekrytering

Roi rekrytering är en firma som sedan de grundades 2007 har varit verksamma inom rekrytering, bland annat av projektledare. De utmärker sig genom att erbjuda sina tjänster i olika nivåer, som inkluderar olika mycket hjälp från dem med rekrytering - till exempel kan du välja att utföra den största delen av rekryteringen på egen hand, medan de hjälper dig med konsultation och idéer, eller så kan du överlåta mer på dem. Du kan också välja mellan att enbart låta dem annonsera tjänsten, eller att låta dem aktivt söka efter lämpliga kandidater genom sina nätverk, på sociala medier och annat, beroende på vad som passar dig och tjänsten bäst.

Till Roi Rekrytering

Worko

Worko grundades 2011, och arbetar med nischad rekrytering inom många kategorier. En av dessa är rekrytering av projektledare inom byggbranschen, och i och med detta har de den kunskap som krävs för att hitta bästa möjliga kandidater för projektledning inom just det området. De arbetar proaktivt med att skapa och bevara långvariga relationer med projektledare och arbetsgivare, för att i största mån kunna planera inför framtida behov - månader eller längre i förväg - och att kunna ta fram kandidater inför detta. Detta istället för att bara börja söka när ett behov uppstår och enbart ha de som är arbetssökande just när rekryteringen pågår att välja på.

Till Worko

Rekrytera projektledare – att tänka på

När man ska rekrytera projektledare finns det några saker att tänka på. Inom alla ledarroller är det viktigt att kandidater är personligt lämpliga, och fungerar bra utifrån ett perspektiv kring att samarbeta med och leda sina medarbetare. Därför är det viktigt att du inte enbart tittar efter kompetenser, utan också genomför screeningtester baserade på vad som ingår i rollen.

Områden

En projektledare är en person som leder ett tidsbestämt projekt inom de ramar för tid och budget som har bestämts, och är därmed ett så brett område att rollen finns inom de flesta branscher - bland annat byggbranschen, vården, IT och kommunikation.

Exempel på projektledare roll

  • Projektledare inom bygg
  • Projektledare inom detaljhandel
  • Projektledare inom logistik
  • Projektledare inom kommunikation
  • Projektledare inom IT