IT rekrytering

IT rekrytering kan vara svårt i dagens läge. Liksom många andra expansiva branscher genomgår IT-branschen mycket utveckling och förändring under relativt kort tid, något som leder till vad som kallas kompetensbrist - där de kompetenser som krävs har mycket hög efterfrågan bland företagen som är verksamma i branschen. Det blir därmed ofta knepigt att hitta kandidater som har precis det som du behöver till ditt företag, och ofta handlar IT rekrytering därför om att ha koll på relevanta utbildningar, att kunna headhunta attraktiva kandidater hos konkurrenter, samt att göra det egna företaget attraktivt för kandidaterna.

Olika aktörer

I och med de svårigheter kring kompetensbrist som finns inom IT-branschen är det oftast mycket svårt att utföra hela rekryteringen på egen hand - du behöver inte bara hitta kandidaterna, utan också kunna bedöma deras kompetens. Därför är det ofta en bra idé att ta hjälp av en nischad rekryteringsfirma.

Level Recruitment

Level Recruitment grundades 2009, och arbetar med rekrytering inom en mängd olika branscher och nischer - däribland också IT rekrytering, och alla de typer av roller som ryms i den kategorin. För att motverka det återkommande problemet med kompetensbrist har de inte enbart experter på IT som del av sitt team, som vet vad de ska leta efter, utan lägger också en stort vikt på arbetet med att lyfta fram arbetsgivaren starka sidor. På så sätt kan de fånga det som kandidater finner attraktivt och lockande hos en arbetsgivare, och öka chansen för att kandidaterna ska välja just ditt företag istället för dina konkurrenter.

Till Level Recruitment

Framtiden

Framtiden har arbetat med rekrytering sedan starten 2005, och är verksamma inte bara runt om i Sverige, utan också med ett norskt konto i Oslo. De rekryterar inom en mängd branscher som också inkluderar IT, och hjälper dig med att utföra en analys av ditt företags behov och önskemål för att de på bästa sätt ska kunna ta fram kandidater som har precis det som du är ute efter. De utmärker sig genom sitt stora nätverk med kontakter, som de hela tiden arbetar med att utöka för att på kort tid kunna nå ut till personer de redan känner till och tror skulle passa tjänsten.

Till Framtiden

Ants

Ants är en firma som sedan de grundades 2004 har arbetat med rekrytering inom IT och teknik, med ett fokus på utveckling, support och programmering i Stockholm och Göteborg. De tar hand om hela processen åt dig, men ser på grund av problemen med kompetensbrist det som ett av de viktigaste momenten att locka till sig bra kandidater som kan tänkas passa för tjänsten. De utmärker sig bland annat av att de arbetar på plats hos ditt företag, för att de på bästa sätt ska kunna förstå sig på dina mål och de styrkor ditt företag har som kan lyftas fram i sökningen.

Till Ants

Wise IT

Wise IT är en firma som sedan de grundades 2013 har arbetat med rekrytering till roller inom IT och teknik, med ett fokus på att ge dig som arbetsgivare mycket valfrihet i hur du vill anlita dem. För många är det exempelvis kompetensbrist som är det stora problemet, och då använder de sig av annonsering och sitt stora nätverk med kontakter för att hitta lämpliga kandidater. Andra har redan ett antal kandidater i åtanke, men behöver hjälp med exempelvis bakgrundskontroller, eller med att få kompetenserna hos kandidaterna verifierade av en utomstående. Utöver individuella uppdrag hjälper de även till med struktur för kontinuerlig rekrytering.

Till Wise IT

TNG

TNG, eller The Next Generation, har varit med sedan 2003, med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Örebro och Linköping. De arbetar med rekrytering till flera branscher, däribland också IT, och utmärker sig genom hur högt de prioriterar sitt arbete med att motverka att fördomar och förutfattade meningar färgar rekryteringen. De har istället som mål att alltid arbeta på ett objektivt och datadrivet sätt, som bygger på att plocka fram kandidater baserat på vilka kompetenser och erfarenheter de har, och hur väl de matchar den kravprofil de har tagit fram tillsammans med dig. De utför även screeningtester för att testa kandidaternas personliga egenskaper och lämplighet.

Till TNG

Academic Work

Academic Work grundades 1993, och arbetar med rekrytering i hela landet. De utmärker sig genom ett fokus på "young professionals" - vilket inte ska tolkas som bara unga människor, utan snarare personer som är nya i arbetslivet eller i branschen. På detta vis kan de nå ut till en grupp kandidater som har med sig nya kompetenser från utbildningen, som det ofta är hård konkurrens om inom ständigt expanderande och utvecklande branscher som IT. Då alla roller inte kräver samma mängd erfarenhet kan de genom detta också nå ut till kandidater som passar perfekt till en viss tjänst även om de inte har lika lång erfarenhet som vissa som har varit med längre i branschen.

Till Academic Work

Rekrytering inom IT – att tänka på

Vid rekrytering inom IT är det mycket viktigt att tänka på att du ofta riskerar att råka ut för kompetensbrist, där det är mycket större efterfrågan på en viss kompetens än vad det finns personer till det. Därför är det viktigt att arbeta med att göra arbetsplatsen attraktiv för kandidater.

Områden och kompetens som krävs

IT är ett mycket stort område som innefattar en mängd olika typer av yrken. Bland annat kan det gälla programmerare, tekniska ingenjörer, nätverksanalytiker, IT-projektledare, installatörer och utvecklare, med flera. Efter hand som fler branscher blir allt mer digitaliserade kräver också allt fler jobb IT-kompetenser.

Exempel på roll

  • Programmerare
  • IT-projektledare
  • Analytiker
  • Utvecklare
  • IT-konsult