Rekrytering fastighet

Det byggs allt mer i Sverige - privat, lägenhetshus, kontor, lager och andra typer av lokaler till företag, med mycket mer. Därmed ökar även behovet av ny personal, samtidigt som arbetsgivare har allt svårare att avsätta resurser till annonsering, sökning efter kandidater och intervjuer. Därför är det istället många som väljer att samarbeta med en rekryteringsfirma som är nischad på rekrytering för fastighetsbranschen och vet vad det är du som arbetsgivare är ute efter när du ska tillsätta en viss position.

Olika aktörer

Rekrytering kräver inte enbart att du kan branschen och vad som krävs för rollen du ska tillsätta, utan också att du har den tid och energi som krävs. Därför är det vanligt att anlita en rekryteringsfirma, som hjälper dig hela vägen och dessutom ger dig tillgång till deras kontaktnätverk.

Prowork

Prowork grundades 2013, och har sedan dess arbetat med rekrytering från sina kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har ett fokus på rekrytering inom fastighet, bygg och hantverk, och är med i relevanta branschorganisationer för dessa, vilket tillsammans med deras rekryterares bakgrund för med sig att de har mycket bra översikt på hur branschen ser ut. Detta innebär inte bara att de har en bra förståelse för vad du som arbetsgivare är ute efter inom en viss roll, utan också att de kan föra meningsfulla intervjuer med kandidater och hitta de som är allra bäst lämpade för rollen i fråga.

Till Prowork

Jobway

Jobway är en firma som sedan 2007 hjälper både stora och små företag med rekrytering inom olika nischer. Ett av deras team är fokuserat på rekrytering för fastighetsbranschen med Göteborg som verksamhetsområde, med allt från byggen och förvaltning till positioner som fastighetschef och drifttekniker. Något som utmärker dem är deras stora nätverk med kontakter inom fastighetsbranschen, som de kontinuerligt arbetar med att utvidga. Därmed har de lätt för att tillsätta de flesta positioner inom kort, och kan även headhunta högre positioner som chef, analytiker och specialist. De fokuserar på att annonsera och att ta fram kandidater, medan du själv får anordna intervjuer med dem.

Till Jobway

Linkz

Linkz är en rekryteringsfirma som grundades 2015, och som med utgång från deras kontor i Solna arbetar med rekrytering inom branscherna IT, bygg och fastighet. De har som specialisering rekrytering av chefer och specialister, och vänder sig till både stora och små företag i branschen - oavsett om det gäller fastighetsägare, byggare eller förvaltning. Något som utmärker dem är deras fokus på screening i flera steg för att få fram de kandidater med kompetenser som bäst passar in på kravprofilen och arbetsgivarens önskemål, samt som genom intervjuerna i flera steg utmärker sig i personliga egenskaper, värderingar och dylikt. Det följer också upp i sex månader efter anställningen.

Till Linkz

Maxkompetens

Maxkompetens är en firma som grundades 2003 i Växjö, och som sedan dess har blivit en av de största i landet inom rekrytering. De fokuserar på ett antal olika branscher, som bland annat inkluderar bygg och fastighet, med ett fokus på byggnads- och fastighetsingenjörer samt mellanchefer. Då både bygg och fastighet är branscher som utvecklas och förändras mycket och snabbt ser de ofta problem med kompetensbrist, och ser det därför som en hög prioritering att lyfta fram arbetsgivarens positiva sidor för att attrahera lämpliga kandidater. Med sina fem kontor i landet har de även ett geografiskt brett nätverk med potentiella kandidater att kontakta.

Till Maxkompetens

Rekrytering Stockholm

Rekrytering Stockholm är precis som det låter en rekryteringsfirma som fokuserar på Stockholm. Tillsammans med sin filial Rekrytering Syd täcker de även in södra Sverige, och har sedan 2001 varit verksamma med rekrytering inom de flesta branscher, däribland även fastighetsbranschen. Deras konsulter har själva personlig erfarenhet av branschen, och förstår sig därför på vad du som arbetsgivare behöver och önskar se i en bra kandidat, samtidigt som de också kan hantera djupdykande och givande tester och intervjuer. De fokuserar främst på rekrytering av tjänstemän såsom chefer, och har därmed god nytta av sitt stora nätverk med olika spetskompetenser inom branschen.

Till Rekrytering Stockholm

Sententia

Sententia Rekrytering & Konsult grundades 2011 som ett systerbolag till Sententia Management, och arbetar med rekrytering inom en mängd olika branscher, för såväl företag som organisationer. De har ett fokus på rekrytering för roller som specialist och chef, och har rekryterare som personligen har haft liknande ledande positioner inom företag i branschen. I och med detta har de som mål att kunna arbeta effektivt inom varje nisch, med kunskap om vad som förväntas och värdesätts inom en viss roll samt av vad arbetsgivarens mål, krav och önskemål är med en anställning. Utöver rekrytering erbjuder de också interimslösningar och konsultation under rekryteringstiden.

Till Sententia Rekrytering

Rekrytering inom fastighetsbranschen – att tänka på

Liksom inom byggbranschen är en stor utmaning vid rekrytering till fastighet att industrin utvecklas snabbt och därmed kräver ny kompetens, som blir till en bristvara. Det är därmed viktigt att vara attraktiv för alla potentiella kandidater, och göra en prioritering som skiljer mellan krav och önskemål för kandidaten.

Områden

Det som kallas fastighetsbranschen är ett mycket brett område, som involverar allt från sådant som fastighetsägare och förvaltning till roller inom bygg. Kortfattat kan man säga att det involverar alla de som professionellt bygger, äger eller på något sätt sköter om en fastighet.

Exempel på roll

  • Fastighetsägare
  • Byggarbetare
  • Förvaltning
  • Ingenjör
  • Fastighetsvärd