Rekrytering industri

Rekrytering till industri har samma problem som vid många andra branscher som utmärks av en snabb och pågående utveckling med mycket förändring: det dyker hela tiden upp nya behov av viss kompetens som det saknas tillräckligt många bra kandidater till, och som därför är mycket eftertraktade bland arbetsgivare. För att lösa detta behöver arbetsgivare göra sina firmor attraktiva och lyfta fram fördelar med att arbeta där, men också försöka aktivt planera rekrytering inför kommande behov istället för bara reaktivt till behov som redan har uppkommit.

Olika aktörer

Inom de branscher där kompetensbrist är en allvarlig utmaning för arbetsgivare är det ofta svårt att hitta rätt kandidater på egen hand - istället är det ofta en fördel att ta hjälp av rekryteringsfirmor som kan lyfta fram dina styrkor och låta dig nyttja deras nätverk med kandidater.

Framtiden

Framtiden har varit med sedan 2005, och arbetar med rekrytering både runt om i Sverige, och från sitt norska kontor i Oslo. De har nischat sig inom olika områden, däribland industri, för att kunna ge varje arbetsgivare och kandidat ett expertbemötande med en bra förståelse för vad båda parterna behöver och önskar - något som de har möjlighet till tack vare sina rekryterares erfarenhet med att jobba inom branschen. De utmärker sig bland annat genom sitt mycket stora nätverk som de ständigt arbetar med att utvidga, och genom vilket de i de flesta fall snabbt kan få fram flera kandidater som passar arbetsgivarens kravprofil.

Till Framtiden

Randstad

Randstad är en firma som har funnits länge - sedan 1960 i Nederländerna, och sedan 2004 i Sverige. På den svenska marknaden är de verksamma över hela landet, med ett flertal kontor från norr till söder, och utmärker sig genom sitt proaktiva arbetssätt inom rekrytering. Metoden innebär att de hela tiden utvidgar sitt nätverk med kontakter inom branschen, och kontinuerligt för intervjuer med dem, för att mycket snabbt kunna tillsätta lämplig personal när ett behov uppstår med mycket kort varsel. När detta ändå inte räcker till kan de också erbjuda uthyrning av personal inom industri för att täcka tillfälliga behov.

Till Randstad

Avancos

Avancos Scandinavia är en firma som grundades 2011, och som har nischat sig på rekrytering inom ett flertal branscher som inkluderar industri och produktion. I detta arbete ingår att de använder sig av sitt stora nätverk för att hitta potentiella kandidater som passar in på tjänsten som arbetsgivaren behöver få tillsatt, samtidigt som de också tar personliga egenskaper med i beräkningen. Nätverket täcker in ett stort geografiskt område, vilket ofta behövs för att hitta rätt personer till en viss roll som kräver spetskunskaper - och det är inte begränsat av Sveriges gränser, utan inkluderar också många kontakter internationellt i Europa, Asien och Syd- och Nordamerika.

Till Avancos

Maxkompetens

Maxkompetens har sedan starten i Växjö 2003 blivit en av de största firmorna inom rekrytering i Sverige, och arbetar över hela landet med kontor på många orter. De har nischat in sig på ett antal branscher där de har särskilt mycket expertis för att lättare kunna förstå sig på och ta fram det som arbetsgivaren söker, och presentera det på ett sätt som är attraktivt för kandidaten. I deras arbete med rekrytering lägger de ett stort fokus på personliga egenskaper och värderingar, för att få fram en kandidat som passar bra för rollen i fråga och hos den specifika arbetsgivaren.

Till Maxkompetens

Rubino

Rubino Rekrytering & Bemanning är en firma som grundades 2003, och som är verksam inom rekrytering inte bara i Malmö, Göteborg och Stockholm, där de har sina kontor, utan också i hela resten av Sverige. I och med deras nischade team, som inom teknik och industri fokuserar på ingenjörer, chefer, tekniker och säljare, har de en bra förståelse för vad det är du värdesätter - och har också ett bra nätverk med lämpliga kandidater runt om i landet. De utmärker sig också genom att anpassa sina tjänster efter vad du behöver hjälp med, och kan utföra enbart vissa delar av rekryteringen om så önskas.

Till Rubino

Best

Best Bemanning & Rekrytering är en firma som grundades 2009, och som är verksamma inom rekrytering på fyra orter i Sverige: Eskilstuna, Västerås, Köping och Örebro. I och med det här mer geografiskt begränsade fokuset har de riktigt bra koll på arbetsmarknaden lokalt, och kan med sitt nätverk med kontakter hitta passande kandidater till industri på väldigt kort tid, även när ett behov uppkommer plötsligt med ingen eller kort varsel och behöver fyllas på kort tid. I och med det mer begränsade fokuset har de också möjlighet att ge ännu mer vid varje rekrytering, och sätter upp en webbportal för varje projekt som går lätt att dela och ansöka via.

Till Best Bemanning

Rekrytering inom industri – att tänka på

Vid rekrytering inom industri är det viktigt att du planerar och påbörjar processen med rekrytering tidigt, då det är en bransch som ofta innebär utmaningar med att hitta kandidater med rätt kompetens - särskilt när det gäller specialister och ledarroller.

Områden

Industri och lager är breda begrepp och branscher som bland annat innefattar yrken som har med produktion att göra, till exempel montörer, men också administration, inköpschef, arbetsledare, lagerarbete och transport. Beroende på vad du har för exakt behov kan du alltså behöva söka hjälp av rekryterare med olika nischer.

Exempel på roll

  • Montör
  • Lagerarbetare
  • Transport
  • Administration
  • Inköpschef