Microsoft 365 utbildning

Microsoft 365, tidigare känt som Office 365, är en omfattande svit av produktivitetsverktyg från Microsoft som används av företag och organisationer över hela världen. Det inkluderar välkända applikationer som Word, Excel, PowerPoint, samt molnbaserade tjänster som OneDrive och Microsoft Teams. Med en ökande efterfrågan på digital kompetens och samarbetsverktyg, har behovet av utbildning i Microsoft 365 blivit alltmer viktigt. Här får du en omfattande guide för dig som vill gå en Microsoft 365 utbildning.

Hitta Microsoft 365 utbildning

Att hitta rätt Microsoft 365 utbildning kan vara en utmaning med tanke på mångfalden av kurser och utbildningsleverantörer. Här presenteras några av de mest pålitliga och erkända aktörerna som erbjuder en utbildning i Microsoft 365, anpassade för olika behov och kunskapsnivåer.

Soleil

Soleil erbjuder en omfattande utbildning i Microsoft 365 som är utformad för att förbättra produktivitet och samarbete inom organisationer. Kursen täcker alla viktiga aspekter av Microsoft 365, inklusive de senaste uppdateringarna och bästa praxis för användning. Denna Microsoft 365 utbildning är idealisk för både individuella användare och företag som vill implementera Microsoft 365 i sin verksamhet. Mer information och detaljer om kursinnehåll och anmälan finns på Soleils hemsida.

Soleil.se

Cedeo

Cedeo specialiserar sig på att erbjuda utbildningar för digital arbetsplats, inklusive Microsoft 365. Deras utbildningsprogram är inriktat på att hjälpa deltagare att bli effektivare i användningen av Microsofts verktyg, vilket underlättar övergången till en mer digitaliserad arbetsmiljö. Cedeos kurser är kända för sin praktiska tillämpning och relevans i verkliga arbetsförhållanden. Information om kursinnehåll, varaktighet och anmälningsprocess finns på Cedeos webbplats.

Cedeo.se

Företagsakademin

Företagsakademin erbjuder en specialiserad utbildning för administratörer i Microsoft 365. Denna kurs är utformad för IT-professionella som ansvarar för administration och hantering av Microsoft 365-tjänster inom sina organisationer. Den täcker avancerade ämnen som säkerhet, compliance och administration av de olika tjänsterna inom Microsoft 365. För mer information om kursens upplägg, tider och anmälan, besök Företagsakademins webbplats.

Foretagsakademin.se

Vad är Microsoft 365?

Microsoft 365 är en omfattande svit av produktivitetsverktyg och tjänster som erbjuds av Microsoft, utformad för att möjliggöra effektivt arbete, kommunikation och samarbete i både små och stora organisationer. Tjänsten har utvecklats från den tidigare versionen, Office 365, och inkluderar nu inte bara de klassiska Office-applikationerna som Word, Excel och PowerPoint, utan även en rad andra verktyg och tjänster. Dessa inkluderar e-posttjänsten Outlook, molnlagringstjänsten OneDrive, samarbetsplattformen Teams, och flera säkerhets- och compliance-verktyg.

Microsoft 365 är tillgängligt i flera olika abonnemangsplaner, som passar olika typer av användare - från enskilda användare till små företag och stora företag. Med sin molnbaserade natur möjliggör Microsoft 365 smidig tillgång till dokument och data från nästan vilken enhet som helst, vilket underlättar flexibelt och fjärrarbete.

Vad är skillnaden mellan Office 365 och Microsoft 365?

Många undrar vad skillnaden är mellan Office 365 och Microsoft 365, speciellt sedan Microsoft genomförde sitt varumärkesbyte. Huvudskillnaden ligger i omfattningen av tjänsterna och verktygen som ingår.

 • Office 365
  Detta var ursprungligen ett abonnemangsbaserat erbjudande som inkluderade tillgång till Microsofts Office-program (som Word, Excel och PowerPoint) samt olika molntjänster som OneDrive och SharePoint. Office 365 fokuserade primärt på produktivitetsverktyg.
 • Microsoft 365
  Microsoft 365 introducerades som en utvidgning av Office 365. Det inkluderar alla funktioner och tjänster som fanns i Office 365, men lägger till ytterligare verktyg och tjänster. Dessa inkluderar avancerade säkerhetsfunktioner, enhetshantering genom Microsoft Endpoint Manager, och ytterligare affärsapplikationer. Med andra ord är Microsoft 365 en mer heltäckande lösning som inte bara erbjuder produktivitetsverktyg utan även verktyg för säkerhet och administration.

Vad ingår i Microsoft 365?

Microsoft 365 är en omfattande svit av verktyg och tjänster som är utformade för att förbättra produktivitet, samarbete och säkerhet. Nedan är en översikt över de viktigaste komponenterna som ingår i de flesta Microsoft 365-abonnemangen:

 • Office-applikationer
  De klassiska Office-programmen som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher (endast PC) och Access (endast PC). Dessa program är tillgängliga både i molnversioner och som skrivbordsapplikationer.
 • E-post och kalender
  Outlook tillhandahåller professionell e-post och kalenderfunktioner, vilket inkluderar omfattande lagringsutrymme och avancerade arkiveringsmöjligheter.
 • Samarbetsverktyg
  Microsoft Teams är en central plattform för chatt, möten, samtal och samarbete. SharePoint online används för att skapa webbplatser och dela innehåll inom och mellan organisationer.
 • Molnlagring
  OneDrive erbjuder omfattande lagringsutrymme i molnet, vilket gör det enkelt att lagra, dela och samarbeta på filer från var som helst.
 • Säkerhet och compliance
  Avancerade säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda data och användare mot cyberhot, samt compliance-verktyg som hjälper organisationer att följa gällande lagar och regleringar.
 • Administration och enhetshantering
  Verktyg som Microsoft Endpoint Manager (inkluderar Intune och Configuration Manager) används för att hantera och säkra enheter och applikationer inom organisationen.

Denna uppsättning verktyg och tjänster gör Microsoft 365 till en mångsidig lösning för företag och organisationer som strävar efter att modernisera sin arbetsplats och öka sin produktivitet.

Vem behöver gå en utbildning i Microsoft 365?

En utbildning i Microsoft 365 är värdefull för en bred grupp av användare, från enskilda individer till anställda i företag och organisationer. Här är några exempel på personer som skulle dra nytta av Microsoft 365 utbildning:

Företagsanvändare

Anställda i företag och organisationer som använder Microsoft 365 i sitt dagliga arbete. Utbildning kan hjälpa dem att effektivisera sina arbetsprocesser, förbättra samarbetet och hantera dokument säkrare och mer effektivt.

IT-professionella

De som ansvarar för att implementera, administrera och underhålla Microsoft 365-tjänster inom en organisation. För dessa användare är det viktigt att hålla sig uppdaterade om de senaste funktionerna och bästa praxis för säkerhet och compliance.

Projektledare och teamledare

Individer som leder team och projekt och behöver verktyg för att effektivt hantera kommunikation, dokumentation och samarbete inom sina team.

Småföretagsägare

De som driver småföretag och kan dra nytta av Microsoft 365 för att hantera sin verksamhet mer effektivt, särskilt när det gäller kundkommunikation, dokumenthantering och dataanalys.

Studenter och lärare

I utbildningsmiljöer där Microsoft 365 används, är det viktigt för både studenter och lärare att kunna utnyttja dessa verktyg fullt ut för att underlätta lärande och samarbete.