Socionombemanning & Socionomkonsult

Att arbeta som socionomkonsult inom socionombemanning är på samma sätt som övriga socionomarbeten givande, men har också fördelen att du kan rycka in där det behövs runt om i landet inom det som du har specialiserat dig inom. Bland annat finns det möjligheter att jobba med ensamkommande, att hjälpa människor i missbruk, och barn- och ungdomsutredningar. Ofta går det med hjälp av bemanningsföretag även att få hjälp med allt det administrativa kring resa och boende, och att få möjlighet att också jobba i Norge.

Bemanningsföretag - Socionom

Det går att arbeta som konsult på egen hand, men det är oftast fördelaktigt att utföra uppdragen via ett bemanningsföretag för socionom, då de redan har en relation med arbetsgivare och sköter allt "runtomkring" så att du kan fokusera på själva socionomarbetet.

Dedicare

Dedicare är ett av de största bemanningsföretagen i Norden inom vård och omsorg, och har varit verksamt sedan det grundades 1996. Företaget betonar bland annat att de vill ge dig trygghet i ditt arbete som konsult, samt att de både ger dig möjligheten att växa som socionomkonsult och ger dig möjligheten att själv välja bland lämpliga uppdrag för att få ett som passar dig och hur mycket, ofta och var du vill jobba. De har många uppdrag att erbjuda, men kräver att du skickar in en intresseanmälan till dem för att kunna se majoriteten av dem och för att kunna boka in dig på dem.

Till Dedicare

Bonliva

Bonliva är ett bemanningsbolag som grundades 2011, och som samarbetar med socialkontor över hela Sverige, och som dessutom också är verksamma i Norge. De betonar att har som mål att få kontinuitet i uppdrag, så att du kan göra det bästa för varje klient och patient och så att de inte får olika socionomer varje gång. De lyfter också fram att de sköter om det mesta praktiska runt omkring arbetet, som resor och boende, och att de ger dig som önskar att jobba som socionom, stöttning i form av kontinuerlig utbildning. Uppdragen kommer från både offentlig och privat sektor, och du ges möjlighet att välja bland de uppdrag du är behörig för.

Till Bonliva

Curanord

Cura Nord är ett bemanningsföretag som fokuserar på att bemanna socionomer på organisationer runtomkring i Sverige, och som specifikt söker socionomer med erfarenhet som socialsekreterare, kurator, handledare, chef inom socialt arbete, biståndshandläggare eller föreläsare. De ger dig möjligheten att ansöka direkt om ett uppdrag som du ser listat på Cura Nords webbsida, men du har också möjligheten att skicka en allmän ansökan där du anger önskemål, behov och tillgänglighet för att bli tillagd i deras "konsultbank" och för att få hjälp med att hitta uppdrag som passar in på dina kompetenser. Uppdragen är mycket varierade, och det finns därför mycket flexibilitet för dig som konsult.

Till Curanord

Agila

Agila är ett rikstäckande bemanningsbolag som arbetar med yrkesgrupper inom vård, omsorg och utbildning, däribland också socionomer. De grundades 2008, och är utöver verksamheten i Sverige också aktiva i Norge, vilket ger dig ännu större möjlighet till att välja var vill du vill jobba. För att börja ditt konsultarbete hos Agila krävs det att du skriver och skickar en digital intresseanmälan via deras webbsida, som ska registreras och godkännas innan du får möjligheten att börja boka in dig på uppdrag. Det finns en stor mängd uppdrag med mycket variation, och det innebär därför att du har stora möjligheter att välja hur ofta och var du vill jobba.

Till Agila

Bemannia

Bemannia är som namnet antyder ett bemanningsbolag, och grundades 2002. Sedan dess har det vuxit och blivit en av de största aktörerna inom bemanning och rekrytering till den offentliga sektorn i Sverige; de vänder sig till en mängd olika områden, däribland vård, omsorg och socialt arbete. Du har som konsult för Bemannia till viss del stora möjligheter till att flexibelt välja var du vill arbeta, men de önskar också arbeta med att etablera långsiktiga relationer mellan dig och arbetsgivarna, för bästa arbetsmiljö och relation till patienter och medarbetare. Du får under uppdraget även stöd av företaget och möjlighet att diskutera det.

Till Bemannia

OmsorgsPoolen AB

OmsorgsPoolen Sverige är ett bemanningsbolag som grundades 2018 som ett systerbolag till det liknande RektorsPoolen för skolledare. Bolaget har en process för nya konsulter som involverar att du registrerar ett konto hos dem och går genom en urvalsprocess där de bland annat kollar upp att du är behörig. Efter detta får du tillgång till relevanta uppdrag som matchar dina kompetenser, och väljer baserat på vad som passar dig bäst; bolaget hjälper dig med att få boende och resa ordnat oavsett var i Sverige du väljer att arbeta. Under uppdraget har du också tillgång till utbildning och handledning från bolaget för att du ska kunna utföra uppdraget så väl som möjligt.

Till OmsorgsPoolen AB

Fördelar att jobba som Socionomkonsult

Det finns ett flertal fördelar med att arbeta som socionomkonsult, och inte minst är det att du får möjlighet att hjälpa folk där det kanske inte annars skulle ha funnits tillräckligt med resurser. Du får också mycket flexibilitet över var, när och hur ofta du arbetar, samt möjlighet att fortsätta din utbildning som socionom för att växa i din roll.

Olika ledarskapsstilar

Ledarskapsstilar kan kraftigt påverka en arbetsgrupp och kan variera från auktoritära till demokratiska och transformationella stilar, eller till och med en laissez-faire-ansats. Auktoritära ledare tenderar att ta alla beslut och kontrollera de flesta aspekter av arbetsplatsen, vilket ibland kan begränsa medarbetarnas kreativa frihet. Demokratiska ledare, å andra sidan, engagerar ofta sina medarbetare i beslutsprocessen, vilket kan höja nivån på arbetsnöjdheten. Transformationella ledare motiverar och inspirerar sina team att sträva efter excellens och bidra mer aktivt till organisationens mål. Laissez-faire ledare låter ofta medarbetarna ta egna beslut och arbeta självständigt, vilket kan öka medarbetarnas autonomi och kreativitet. Alla ledarskapsstilar har sina styrkor och svagheter och kan ha olika effekter på medarbetarna beroende på organisationens kultur och omständigheter.