Rekrytering ingenjörer

Rekrytering av ingenjörer kan vara en utmaning - inte bara på grund av de vanliga utmaningarna med att identifiera vad ditt företag har för behov, att hitta rätt kandidater och att utföra intervjuer med dem, utan också på grund av något som kallas expertiskonkurrens.

Det är något som förekommer inom industrier som genomgår utveckling och förändring, där expertis inom nya områden blir viktiga och de som besitter rätt spetskompetens blir åtråvärda för en mängd olika arbetsgivare på en gång. Det kan då vara svårt att nå de bästa kandidaterna, särskilt om du utför rekryteringsprocessen på egen hand.

Rekrytera ingenjörer via bolag

Något som kan underlätta processen med att rekrytera ingenjörer är att arbeta med en rekryteringsfirma som har koll på din bransch och har ett bra nätverk med potentiella kandidater - både på arbetsmarknaden och på utbildningar. De kan bespara dig mycket tid och energi, och låter dig istället fokusera på din firmas huvudsakliga verksamhet.

Prowork

Prowork är en rekryteringsfirma som sedan starten 2013 har arbetat med rekrytering inom flera branscher - fastighet, bygg, industri och rental - och som bland annat har nischat sig för att rekrytera ingenjörer med olika specialiseringar och spetskompetenser. De har ett bra nätverk av potentiella kandidater över hela Sverige, som både inkluderar personer som är verksamma i branschen och skolor som erbjuder ingenjörsutbildningar. På så sätt kan de säkerställa att du kan nå bästa möjliga personer för den roll du behöver fylla - och för dig som planerar att expandera till ny ort kan de vara till hjälp för att fylla positioner på distans.

Till Prowork

Framtiden

Framtiden är en rekryteringsfirma som grundades 2005, och som har lokala kontor på sju orter runt om i landet. De anpassar sitt arbete för att möta utmaningarna med expertiskonkurrens, och arbetar för att du som arbetsgivare ska sticka ut bland alla övriga och ses som så positiv som möjligt för kandidaterna. De har även nischat sin verksamhet med rekrytering av ingenjör för att bättra kunna nå ut till ingenjörer eller blivande ingenjörer med en viss spetskompetens, till exempel ingenjörer inom VVS, elektronik, ljud eller labb. De arbetar även aktivt för att utöka sitt nätverk, bland annat genom att söka efter potentiella kandidater via mässor, sociala medier och ingenjörsutbildningar.

Till Framtiden

Academic Work

Academic Work är en rekryteringsfirma som grundades 1998, och som är verksam över hela Sverige. Deras fokus ligger på vad de kallar "young professionals" - vilket innebär personer som är nya i arbetslivet eller som fortfarande studerar, snarare än enbart unga människor. Detta är ett sätt för dem att dels kunna få en större grupp kandidater att välja på, dels då olika typer av roller eller uppdrag kräver olika djup kompetens och olika mycket erfarenhet, och dels då nyligen utbildade ingenjörer besitter nya spetskompetenser som ofta är viktiga för de ständigt utvecklande och föränderliga tekniska branscher som ingenjörer arbetar inom.

Till Academic Work

Dreamwork

Dreamwork är en rekryteringsfirma som grundades 2006, och som är verksamma över hela Sverige. De utmärker sig genom att de har ett fokus på personlig lämplighet: de tittar inte enbart på kandidaters erfarenheter, utbildningar och kompetenser, utan lägger också mycket stor vikt på deras personlighet och temperament för att hitta personer som passar bra för rollen, i den kultur som ditt företag har, och med dig som arbetsgivare. Firman utmärker sig också genom sitt stora arbete med att hitta lämpliga personer, vilket bland annat involverar analys av övriga företag och organisationer för att bästa möjliga person ska kunna head huntas.

Till Dreamwork

TNG

TNG, kort för The Next Generation, är en rekryteringsfirma som grundades 2003, och som är verksamma i hela Sverige, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Kopparberg. De har ett stort fokus på vad de kallar fördomsfri eller objektiv rekrytering, med vilket menas att de gör allt för att hitta de kandidater som är mest lämpliga och lönsamma för arbetsgivaren och rollen. De baserar detta på kandidaternas kompetenser, erfarenheter och utbildning, snarare än sådant som hur de ser ut, var de kommer från, eller deras kön, och arbetar aktivt mot att motverka förutfattade meningar och fördomar vid deras rekryteringsprocess.

Till TNG

Poolia

Poolia är en rekryteringsfirma som grundades 1989 i Stockholm, och som nu är verksamt inte bara över hela Sverige, med tretton kontor på olika orter runt om i landet, utan är också verksamma i Finland och Tyskland. Firman fokuserar på tjänstemän inom flera branscher, med ingenjörsroller som CAD-ritare, arbetsledare, logistiker, utvecklingsingenjör, med flera. De fokuserar främst på att hitta kandidater med rätt kompetens och erfarenhet för rollen, och har siktat in sig på flera nischer för att bättre förstå vad som krävs och önskas inom varje bransch. Utöver rekrytering kan de också erbjuda bemanning beroende på vilket behov som finns.

Till Poolia

Expertis

Ett centralt begrepp när det gäller att rekrytera ingenjörer är "expertis". Alla ingenjörer har vissa kompetenser och kunskaper gemensamt, men spetskompetenser och expertis skiljer sig mycket åt beroende på vad ingenjören har specialiserat sig på - till exempel har en medicinsk ingenjör andra specialkunskaper än en byggnadsingenjör. Vad som passar bäst beror på vad det är för behov ditt företag har och hur rollen kommer att se ut.

Exempel på ingenjörsområdet

  • Medicinsk ingenjör
  • Datateknisk ingenjör
  • Ljudingenjör
  • Mariningenjör
  • Trafikingenjör