Rekrytering

Att personalen är ett företags viktigaste resurs har vi hört många gånger förut och det låter nästan som en klyscha. Dock visar studier just detta – det finns ett samband med personalens välbefinnande och kundnöjdhet. Eftersom kundnöjdhet i allra högsta grad kan kopplas till lönsamhet är nöjda medarbetare något som alla parter tjänar på.

Rekrytera personal – 4 saker att tänka på

Tänk på detta innan du sätter igång.

  • Sätt en tydlig kravprofil och utgå från den
  • Analysera rollen – vilka personliga egenskaper krävs?
  • Se över dina annonskanaler – hur når du målgruppen?
  • Kartlägg ditt nätverk – ibland finns personen närmare än du tror

Rekryteringsprocess

En rekrytering följer ofta dessa standardsteg.

Identifiera behovet

Ta fram en kravprofil och kompetenskrav för jobbet, skriv en jobbannons och välj en relevant annonskanal.

Sålla bland ansökningarna

Rangordna kandidaterna och bjud in de mest lovande på intervju.

Håll intervjuer

Om du använder dig av tester och arbetsprov – tänk på att förbereda kandidaten på detta och förklara hur du kommer använda och bedöma resultaten.

Återkoppling

Erbjud toppkandidaten ett erbjudande. Meddela de kandidater som inte fick jobbet varför de inte fick tjänsten. Vem vet – i framtiden kan era vägar korsas igen.

Frågor att ställa vid rekrytering

En lugn och trygg stämning på intervjun skapar bra dialog.

Kan du ge ett exempel på det?

Be gärna kandidaten exemplifiera sina svar. Vissa svar kan känns lite ”instuderade” – med denna enkla fråga kan du få kandidaten att utveckla svaren.

Vad har du förväntningar på oss?

Många intervjuer har ett väldigt stort fokus på kandidaten. Det är minst lika viktigt att företaget kan möta den jobbsökandes förväntningar – då ökar chanserna att personen stannar över tid.

Följ upp dina frågor

Gå inte vidare till nästa fråga om något är oklart. Hellre färre frågor med lite längre och utvecklande svar än fler frågor med fåordiga svar.

Undvik ja- och nej-frågor

Ett bra sätt att få till dialog är att ställa öppna frågor. Då får du en bättre helhetsbild av kandidatens egenskaper och personlighet.

Vill du läsa mer om jobbsökande och rekrytering? Kolla in våra andra sidor!