Rekrytering

Att personalen är företagets viktigaste resurs har vi hört många gånger och det låter nästan som en klyscha. Dock visar studier just detta – det finns ett samband mellan personalens välbefinnande och kundnöjdhet. Då kundnöjdhet i allra högsta grad kan kopplas till lönsamhet är nöjda medarbetare något som alla vinner på.

Rekrytera personal – 4 saker att tänka på

Tänk på detta innan du sätter igång.

  • Sätt en tydlig kravprofil och utgå från den
  • Analysera rollen – vilka personliga egenskaper krävs?
  • Se över dina annonskanaler – hur når du målgruppen?
  • Kartlägg ditt nätverk – ibland finns personen närmare än du tror

Rekrytering ledare

Rekrytering av ledare kräver ofta spetskompetens från rekryteringsbolaget då branschen är extremt komplex vare sig du ska rekrytera till VD positioner eller ledare till specialist team. Många företag vänder sig till rekryteringsbolag som till exempel Level Recruitment som är experter inom rekrytering av ledare. Med hjälp av en välbeprövad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess säkerställer de att kandidaten som de slutligen presenterar matcher era behov. Genom att fördjupa sin inom specifika rekryteringsområden som executive kan mindre rekryteringsbolag ofta konkurrera med större aktörer eftersom de valt att nischa sig mot en unik bransch som executive rekrytering.

Rekryteringsprocess

En rekrytering följer ofta dessa standardsteg.

Identifiera behovet

Ta fram en kravprofil och kompetenskrav för jobbet, skriv en jobbannons och välj en relevant annonskanal.

Sålla bland ansökningarna

Rangordna kandidaterna och bjud in de mest lovande kandidaterna på en arbetsintervju.

Håll intervjuer

Om du använder dig av tester och arbetsprov – tänk på att förbereda kandidaten på detta och förklara hur du kommer använda och bedöma resultaten.

Återkoppling

Erbjud toppkandidaten ett erbjudande. Meddela kandidaterna som inte fick jobbet varför de inte fick tjänsten. Vem vet – era vägar korsas igen.

Frågor att ställa vid rekrytering

En lugn och trygg stämning på intervjun skapar bra dialog.

Kan du ge ett exempel på det?

Be gärna kandidaten exemplifiera sina svar. Vissa svar kan känns lite ”instuderade” – med denna enkla fråga kan du få kandidaten att utveckla svaren.

Vad har du förväntningar på oss?

Många intervjuer har ett väldigt stort fokus på kandidaten. Det är minst lika viktigt att företaget kan möta den jobbsökandes förväntningar – då ökar chanserna att personen stannar över tid.

Följ upp dina frågor

Gå inte vidare till nästa fråga om något är oklart. Hellre färre frågor med lite längre och utvecklande svar än fler frågor med fåordiga svar.

Undvik ja- och nej-frågor

Ett bra sätt att få till dialog är att ställa öppna frågor. Då får du en bättre helhetsbild av kandidatens egenskaper och personlighet.

Rekryteringsbolag

Om du vill ha noggrann rekrytering och kandidater, och samtidigt spara tid och energi, kan det vara mycket fördelaktigt att använda ett rekryteringsföretag. Med hjälp av bemannings- eller rekryteringsbolag får du expertis som underlättar processen när du ska ta in kompetens internt.

Finance Recruitment är ett annat bra och välrenommerat rekryteringsbolag som har specialiserat sig på rekrytering inom ekonomi, bank och finans. Det som båda dessa rekryteringsbolag har gemensamt är att de både ägnar sig åt vad vi känner till som traditionell rekrytering via jobbannonser och en nyare typ av rekryteringslösning som innebär att du lånar personal med specifika seniora kompetenser under en viss tid. Detta kallas för interimslösningar.

Interimslösningar

Interimslösningar blir en allt vanligare typ av rekrytering, inte minst för mer seniora roller. Ponera att en medarbetare hastigt säger upp sig eller om företaget får en jätteorder som tar upp hela personalstyrkans tid – då kan en tillfällig lösning vara den allra bästa. Finance Recruitment erbjuder interimslösningar för att tillsätta personal på mer seniora roller för att täcka ett behov som uppstår tillfälligt.

Hyra in personal – Fördelar

En flexibel och snabb lösning på ett plötsligt problem.

  • Betala endast för faktiskt arbetade timmar
  • para tid – rekrytera personal är tidskrävande
  • Tillför spetskompetens
  • Håll nere fasta kostnader

Vill du läsa mer om jobbsökande och rekrytering? Kolla in våra andra sidor!