HR rekrytering

HR rekrytering är något som blir allt viktigare ju mer ditt företag växer för att organisera arbetet, men också för att upprätthålla en bra miljö på arbetet för all personal - både proaktivt med initiativ och för att personal ska ha någon att vända sig till. Därmed krävs det inte bara rätt kompetenser och erfarenheter, utan också att under HR-rekryteringsprocessen att du tar fram en person som har lätt för att arbeta med människor och som har ett bra sinne för organisatoriskt tänkande och planering.

Olika aktörer

HR innebär krav på många håll - inte bara kompetenser, utan det är minst lika viktigt med en person som är bra på organisation och att prata med människor. Därför är det ofta en bra idé att ta hjälp av rekryterare som arbetar med screeningtester och djupgående intervjuer.

Framtiden

Framtiden är ett företag som har arbetat med rekrytering runt om i Sverige sedan de grundades 2005, och som utöver sina svenska kontor också har ett norskt sådant i Oslo. De sysslar med rekrytering inom HR och en mängd olika branscher och nischer. För att kunna ta fram bästa möjliga kandidater arbetar de alltid med att bygga ut sitt nätverk med kontakter, och har som mål att genom detta alltid kunna nå ut till personer med lämplig kompetens och personliga egenskaper baserat på dina krav och önskemål. Genom HR-rekryteringen hjälper de dig även att bygga upp en egen intern rekrytering för framtida behov.

Till Framtiden

Level Recruitment

Level Recruitment grundades 2009, och har alltid haft ett fokus på bygg- och fastighetsbranschen. Inom detta har de också en nisch för rekrytering av just kandidater till HR-avdelningen, och kan med sina rekryterares egna erfarenheter från branschen lättare förstå vad det är ni är ute efter och värdesätter, samtidigt som de också vet om vad kandidater ser som attraktivt i en arbetsgivare. Rekryteringen involverar dock inte enbart formella kompetenser, även om dessa också är avgörande - de ser också personliga egenskaper som organisationsförmåga och samarbetsförmåga som viktiga, och vänder sig ofta därför till sitt nätverk med relevanta kontakter när de letar efter kandidater.

Till Level Recruitment

The Place

The Place är en rekryteringsfirma som har funnits sedan 1988, som till 2019 var verksamma under namnet Placera Personal. De är verksamma inom tillsättning av medarbetare till HR och lön, och arbetar inte enbart med rekrytering, utan kan också hyra in konsulter - till exempel något som kan vara lämpligt när du enbart behöver extra hjälp under en viss tid. Deras arbete med rekrytering anpassas till stor del baserat på vad du har för behov av hjälp, och kan innebära att de tar hand om hela processen, men också att de enbart tar fram kandidater eller bara utför intervjuerna, eller erbjuder rådgivning.

Till The Place

Rätt Rekrytering & HR

Rätt Rekrytering & HR är en rekryteringsfirma som har varit verksam i branschen sedan 2013, och som med bad på sitt kontor i Luleå arbetar med rekrytering i hela Sverige, men med främsta fokus på Norrbotten. De arbetar med en kombination av annonsering och sökning baserat på dina önskemål och krav för positionen, och kan i och med sitt specifika fokus på HR och sina vetenskapsbaserade tester ta fram kandidater som lämpar sig för önskad roll. Utöver just själva rekryteringen arbetar de också med utveckling och mentorsskap för att tillföra den befintliga personalen den kompetens som krävs inom HR, lön och rekrytering.

Till Rätt Rekrytering & HR

Amendo

Amendo har funnits med sedan 2001, och har specialiserat sig inom ett antal branscher och nischer för att på bästa sätt kunna erbjuda både arbetsgivare och kandidater ett bra och kunnigt bemötande. En av branscherna de rekryterar inom är just HR, där de under sina år på marknaden har utvecklat ett nätverk med kontakter med kompetenser på alla nivåer, från ingångsjobb till chefs- och specialistpositioner, för att snabbt och effektivt kunna ta fram kandidater med rätt kompetens när ett behov uppstår hos ett företag. De utmärker sig också genom sitt fokus på datadriven rekrytering, med mål att undvika fördomar och att istället helt fokusera på vad varje kandidat kan.

Till Amendo

Rekrytering HR– att tänka på

Vid rekrytering till HR är det viktigt att kunna ta fram kandidater med rätt personliga egenskaper och värderingar - inte bara för att de ska passa in i din firmas kultur, utan också för att de ska kunna hantera det organisatoriska samarbetet som krävs av rollen.

Områden

HR är ett bredare område än vad som vissa föreställer sig när de hör begreppet. Bland annat inkluderar det sådana roller som administration, lön och organisation, men också rekrytering av nya anställda och ett proaktivt arbete med förbättring av arbetsmiljön.

Exempel på roll

  • Administration
  • Organisation
  • Lön
  • Rekrytering
  • HR-generalist