Rekrytering - Finans

Rekrytering inom finans och ekonomi innebär vissa särskilda behov att ta med vid processen. Så klart är det som i alla yrkesgrupper viktigt att titta på kandidaters kompetens, utbildning och erfarenhet, men det är här också särskilt viktigt att leta efter kandidater som är ärliga, uppriktiga och noggranna.

Beroende på roll kan det eventuellt även vara särskilt viktigt att hitta kandidater som utöver att vara en bra kollega också fungerar bra tillsammans med andra människor och ger kunder, klienter och samarbetspartners ett bra bemötande.

Olika aktörer för finans-rekrytering

Ekonomi och finans-rekrytering är ett område som ställer särskilda krav på kandidater, och det är därför viktigt att inte bara kunna branschen, utan att också ha tid att lägga på djupgående intervjuer och tester med alla lämpliga kandidater. Det är därför ofta en bra idé att anlita en rekryteringsfirma för bank och finans-rekrytering.

Fincance recruitment

Finance Recruitment är en rekryteringsfirma som grundades 2014, och är verksamma i Sverige och Storbritannien, med kontor i både Stockholm och London. Finance Recruitment fokuserar på rekrytering inom finans, private equity, konsultbolag och banker, men också till ekonomiavdelningar på företag. Firman utmärker sig genom sitt aktiva arbete med att bygga ut sitt nätverk med kontakter, så att de alltid har mängder av potentiella kandidater att rekommendera till en arbetsgivare - processen är därmed något som det alltid läggs förarbete till, snarare än något som börjar när du tar kontakt med dem. Baserat på behov kan firman dessutom under eller istället för rekrytering erbjuda interimslösningar med konsulter eller bemanning.

Till Finance recruitment

Level recruitment

Level Recruitment är en firma som sedan starten 2009 har varit verksam med rekrytering inom bank och finans. I och med sin nischning har de en bra förståelse för branschen och vad som krävs och önskas av personal till roller inom ekonomi och finans, men också av vad som ses som attraktivt i en arbetsgivare för kandidaterna, vilket får effekten att de kan utforma annonseringen och resten av processen för att de bästa kandidaterna ska söka sig till dig. De arbetar mycket med att bygga relationer med potentiella kandidater, och har därför ett stort nätverk med kontakter som de känner till väl och kan rekommendera till tjänsten.

Till Level recruitment

Framtiden

Framtiden har varit verksam med sin finans-rekrytering runt om i Sverige sedan de grundades 2005, och har nu kontor på sju svenska orter samt ett i Oslo. De utmärker sig genom sitt aktiva arbete med att bygga nätverk med potentiella kandidater, bland annat genom att närvara på sociala medier och mässor, men också genom kontakt med lärosäten för utbildningar inom ekonomi och finans. Utöver att ta fram personer med rätt kompetens och erfarenhet för rollen i fråga utför de också intervjuer och screeningtester för att hitta de som har rätt personlighet som passar för tjänsten och tillsammans med din firmas kultur. De vänder sig dessutom till företag av alla storlekar.

Till Framtiden

Meritmind

Meritmind är en rekryteringsfirma som grundades 2000, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Jönköping. De fokuserar helt på rekrytering inom ekonomi, finans, bank och försäkring, och arbetar såväl med större företag och storbanker, som med mindre firmor som behöver personal till sin ekonomiavdelning. Rekryterarna har egen erfarenhet från branschen, och har därför lättare att hitta rätt personer som passar till tjänsten - inte enbart baserat på särskilda kompetenser, utbildningar och erfarenheter, utan också baserat på hur kandidaterna är som personer. Vid behov kan de också erbjuda interimslösningar, till exempel om du har en särskild eller snäv kravprofil som kräver längre tid att fylla.

Till Meritmind

Amendo

Amendo är en rekryteringsfirma som grundades 2001, och som har tagit fram ett antal specialistområden som de har nischat sig inom för att kunna erbjuda arbetsgivare och kandidater en djupare förståelse av det som krävs av olika roller i branschen. Två av dessa är ekonomi och bank & finans. De vänder sig till såväl mindre firmor som större företag, inklusive storbanker, och utmärker sig genom ett fokus på en effektiv, objektiv och datadriven process där rekryteringen inte ska färgas av fördomar och förutfattade meningar om kandidaternas utseende och härkomst eller hur en ekonom "ska" se ut, utan som handlar om behov och kompetens.

Till Amendo

Rekrytering ekonomi

Rekrytering för ekonomi kräver inte bara att du hittar kandidater med rätt kompetenser och erfarenheter, utan också rätt personlighet för rollen: ärlighet och noggrannhet är båda väldigt viktiga egenskaper, då det inte får förekomma några felaktigheter. Därför är det också viktigt att utföra screening i form av tester och intervjuer. Fincance Recruitment är et rekryteringsföretag i Stockholm som specialiserar sig på rekrytering inom ekonomi, finans och bank, och genom att fördjupa sig i branschen har de lärt sig de tjänster de rekryterar för och skapat en djupare förståelse och insikt i kundernas behov.

Områden

Finans och ekonomi är ett stort område som inte bara handlar om ekonomer till företagets ekonomiavdelning, utan också till exempel inköpare till företag, bankrådgivare och investerare. Alla företag och organisationer som hanterar pengar, inköp, försäljning och investering behöver personal inom finans och ekonomi, och det innebär därför att dessa typer av roller återfinns inom så gott som alla tänkbara branscher.

Exempel på roll

  • Affärsansvarig
  • Ekonom
  • Inköpare
  • Redovisningsekonom
  • Bankrådgivare