Tech rekrytering

Tech rekrytering innebär rekrytering inom ett väldigt stort område, som enbart växer sig större. Tech kompetens är viktig att ha på de flesta arbetsplatser - och på vissa mer än andra. Samtidigt är det också en roll som kräver mycket tekniskt kunnande för att det ens ska gå att bedöma vad det är för kompetenser och erfarenheter som krävs för att uppfylla företagets behov - för att inte tala om vad som krävs för att kunna intervjua och bedöma kandidaterna.

Olika aktörer

En lösning är att redan befintlig tech personal får i uppdrag att hålla i rekrytering, men att man kan teknik betyder inte att man är bra på att skriva annonser eller hålla i intervjuer. Därför är det ofta bäst att anlita en rekryteringsfirma som har tech som nisch, och kan båda.

Framtiden

Framtiden grundades 2005, och är sedan dess aktiv inom rekrytering i många branscher i Sverige samt i Oslo i Norge. I och med den stora bredd och variation som ett område som tech har, går en stor del av deras arbete ut på tech rekrytering - att analysera vad det är för behov arbetsgivare har och vilka exakta kompetenser som krävs för att fylla behovet. På liknande vis har de ett stort fokus på att kontinuerligt utvidga sitt nätverk och att forma nya relationer med personer med olika typer av kompetenser inom tech, för att de ska kunna nå ut till så många som möjligt som lämpar sig för tjänsten.

Till Framtiden

Prowork

Prowork grundades 2013, och arbetar bland annat med rekrytering av personal till tech. Då tech är ett mycket brett område har de nischat sig och fokuserar sin tech-relaterade rekrytering på industri och tillverkning, där det ofta krävs ett djupt tekniskt kunnande för att hantera produktion. Rekryterarna på firman har själva mycket erfarenhet av branschen, och drar nytta av den för att hitta personer med rätt personliga egenskaper, som till exempel noggrannhet och stresstålighet. De sköter om hela processen med rekrytering från början till slut, vilket innefattar analys av ert behov, annonsering och proaktivt sökande och intervju, men också uppföljning efter anställningen.

Till Prowork

Ada Digital

Ada Digital är en rekryteringsfirma som grundades 2018, och som är verksamma i Sverige inom ett antal branscher relaterade till teknik, data, IT och digitalt. De hjälper dig inte bara med analys av era behov, annonsering och sökande efter kandidater, utan ser även till att utföra tester på kandidaternas personliga lämplighet och deras tekniska kunnande - något som annars ofta kan vara svårt att bedöma inom tech för den som inte själv är insatt i samma disciplin som kandidaten. För dig som snabbt behöver få rollen tillsatt kan firman också hyra ut en konsult åt dig under interimperioden tills rekryteringen är fullbordad.

Till Ada Digital

TNG

TNG (det vill säga The Next Generation) är en firma som sedan 2003, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro har arbetat med rekrytering inom tech-relatede områden. Något som utmärker dem är hur högt de prioriterar att undvika fördomar och att gå in i processen med förutfattade meningar om hur en person i en viss roll ser ut. Istället värnar de om objektiv rekrytering, där de tar fram de allra bästa kandidaterna för en roll baserat på deras kompetenser och erfarenheter, deras personliga lämplighet, samt hur väl de klarar av screeningtester anpassade för rollen i fråga och er kravprofil.

Till TNG

Grooo

Grooo är en svensk rekryteringsfirma som grundades 2010, och som är verksam i flera länder. De har ett fokus på rekrytering för just tech-relaterade roller, och vänder sig till såväl större som mindre företag. Utöver rekryteringsprojekt för att fylla enstaka poster när behov uppkommer erbjuder de även tjänster för långsiktig rekrytering, så att du ska kunna rekrytera inför kommande behov istället för enbart som respons i efterhand. I detta ingår också hjälp med att bygga upp ett rekryteringssystem som du använder digitalt för att hantera och ha koll på ansökningar, kandidater och intervjuer, hur långt komna de är i processen, och hur de utmärker sig.

Till Groo

Novare

Novare Executive Search är en firma som sedan dess start 2005 har arbetat med rekrytering till ledarroller såsom styrelse, ledning, chefer och specialister. Inom de ramarna har de även en nisch för tech-relaterade rekryteringar, vilket bland annat kan innebära arbete med branscher inom IT, nätverk, programutveckling och spel. I och med deras fokus har de bra koll på dels vad arbetsgivare efterfrågar och önskar se i en kandidat, och dels vad som ska lyftas fram för att kandidater ska se arbetsgivaren som en attraktiv plats att arbeta på. Utöver teknisk kompetens och erfarenhet prioriterar de också personlighet och värderingar, för att få fram en kandidat som passar bra på arbetsplatsen.

Till Novare

Rekrytering tech – att tänka på

När du ska utföra rekrytering inom tech är det viktigt att ha i åtanke att det kan vara svårt att bedöma kandidatens tekniska kunnande om du inte själv är insatt, och att en expert kan behövas - men också att det fortfarande är viktigt med personlig lämplighet.

Områden

Tech är ett oerhört brett område, som ingår i olika former i så gott som alla branscher - det handlar inte enbart om programmerare på mjukvaruutvecklare, utan också sådant som tekniska projektledare, maskiningenjörer, VA-projektörer, VVS-ingenjörer, administratörer, tekniska animatörer, med flera.

Exempel på roll

  • VA-projektör
  • Teknisk projektledare
  • Teknisk animatör
  • Programmerare
  • VVS-ingenjör