Rekrytering ekonomi

När du ska sätta igång med rekrytering inom ekonomi måste du hitta kandidater med en kombination av flera olika egenskaper - inte bara formella kompetenser, erfarenheter och utbildningar som är relevanta för rollen, utan också personliga egenskaper som bra numerisk förmåga, ärlighet och noggrannhet. Som ensam person, som dessutom samtidigt har annat som måste göras på företaget, kan detta vara svårt att uppnå och testa för, särskilt om du inte själv besitter kunskaperna. Därför är det vanligt att ta hjälp av en rekryteringsfirma som har specifik kunskap inom rekrytering och ekonomi. Fincance Recruitment är ett exempel på ett professionellt företag som hjälper och hanterar hela rekryteringsprocessen för dig. Sänk axlarna och lita på att dom rekryterar de bästa ekonomerna till ditt företag, samtidigt som du kan fokusera på andra viktiga saker.

Olika aktörer

Det finns en mängd olika aktörer inom rekrytering som har nischat in sig på ekonomi, och det är ofta ett bra sätt att få processen utförd effektivt, samtidigt som du får mer tid och energi att lägga på ditt företags huvudsakliga verksamhet.

Framtiden

Framtiden är en firma som är verksam både runt omkring i hemlandet Sverige och från sitt Oslokontor också i Norge. Firman grundades 2004, och arbetar inom flera nischer och branscher, däribland ekonomi och finans med inriktning på såväl stora som små företag. De utmärker sig genom att ha ett mycket stort nätverk med kontakter inom ekonomi och finans, vilket för med sig att de utifrån arbetsgivarens kravprofil och önskemål, samt den egna expertisen inom branschen, kan ta fram lämpliga kandidater med rätt kompetens på kort tid. De arbetar också med databaserad rekrytering i en strävan efter att eliminera fördomar och istället välja den kandidat som har bäst kompetens.

Till Framtiden

Finance recruitment

Finance Recruitment grundades 2014, och arbetar med rekrytering inte bara i Sverige från sitt kontor i Stockholm, utan också i Storbritannien med London som utgångspunkt. Finance Recruitment fokuserar helt sin rekrytering på ekonomi och finans, och vänder sig främst till banker, finansbolag, konsultbolag och private equity, men rekryterar i viss mån också till ekonomiavdelningen på andra företag. De drar nytta av sitt stora nätverk när de ska hitta lämpliga kandidater till tjänsten, men arbetar också med annonsering. De kan om det behövs hyra ut konsulter för interimslösningar under processen med rekryteringen, eller erbjuda bemanning under såväl kortare som längre perioder när det är en bättre lösning.

Till Finance Recruitment

Level recruitment

Level Recruitment är en firma som sedan starten 2009 har arbetat med rekrytering inom bygg och fastighet, med flera nischer - däribland området där bygg överlappar med ekonomi och rekrytering. I och med deras specialisering och deras rekryterares erfarenhet av branschen har de mycket förståelse för hur det går till på typen av tjänst och för vad som uppskattas i en kandidat av en arbetsgivare och vice versa. De har ett brett nätverk av potentiella kandidater i branschen, och kan därför också hjälpa till med att headhunta när du behöver personal med särskild erfarenhet till en högre uppsatt post inom ekonomi och finans.

Till Level Recruitment

Meritmind

Meritmind är en firma som grundades 2000, och som har kontor på flera orter runt om i Sverige. Deras fokus ligger helt och hållet på rekrytering inom ekonomi och finans, och deras rekryterare har personlig erfarenhet av att ha jobbat inom ekonomi. Detta är något som ger dem bättre kännedom om branschen och möjlighet att på ett bättre sätt erbjuda såväl arbetsgivaren som kandidaterna en bra förståelse för vad det är de värderar och är ute efter, samt att ha ett både djupare och mer meningsfullt samtal med kandidaten när de ska bedöma hur väl hen lämpar sig till rollen.

Till Meritmind

TNG

TNG - en förkortning för The Next Generation - är en firma med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Örebro och Linköping, som har arbetat med rekrytering sedan de grundades 2003. Deras arbete med rekrytering inkluderar flera team med olika nischer i olika branscher för att de på ett bättre sätt ska kunna förstå och arbeta mot arbetsgivarens respektive kandidaternas mål. De utmärker sig starkt av deras arbete med att inte låta rekryteringsprocessen färgas av fördomar och förutfattade meningar om kandidaterna. Istället har de som mål att leta fram och välja ut de kandidater som har bäst och rätt kompetens och erfarenhet för tjänsten.

Till TNG

Alternativ till ekonomi-rekrytering

I vissa fall är det inte lämpligt eller känns inte motiverat att genomföra en rekrytering inom ekonomi, kanske för att behovet bara beräknas finnas under en viss tid på grund av andra tidsbestämda faktorer. Det finns då flera andra lösningar.

Hyra Ekonom

Ekonomiavdelningen behöver kunna fungera kontinuerligt för att företagets dagliga verksamhet ska fungera på rätt sätt. Ibland dyker det dock plötsligt och oväntat upp en lucka, som bara beräknas vara ett problem under en viss tid, till exempel i samband med sjukdom eller när en rekrytering tar längre tid än beräknat. Det är då omotiverat att anställa någon för det mycket tillfälliga arbetet, och det är när man samarbetar med ett företag, som Finance Recruitment - det går utmärkt att hyra in en ekonom som täcker in arbetet under just den tid som behovet finns, och som har de kompetenser, behörigheter och erfarenheter som krävs av rollen och som den ordinarie ekonomen innehar.

Interim CFO

Tjänsten som CFO - en chief financial officer - kan ta längre tid att tillsätta, och det är därför i vissa fall motiverat att hyra in en interim CFO för att få den dagliga verksamheten att ändå gå ihop sig tills dess att en permanent lösning har hittats. Detta är bland annat vanligt när ditt företag håller på med en rekrytering av en CFO efter att en vakans har uppkommit men fortfarande behöver en sådan under tiden, men det förekommer också ofta när du håller på att starta upp ett nytt företag och behöver en CFO redan från början.

Interim Controller

Tjänsten som controller är mycket viktig, och om controllern på din firmas ekonomiavdelning oväntat eller väntat ej kan närvara, till exempel i samband med en sjukskrivning, behövs det att någon annan kan ta vid och se till att uppgifterna ändå blir utförda. I vissa fall går det att tillsätta tjänsten internt beroende på vilken kompetens övrig personal på ekonomiavdelningen besitter, men i vissa fall är detta inte möjligt. I övergångsperioden innan den ordinarie controllern återkommer eller innan vakansen har hunnits fyllas är det då ofta inget annat att göra än att hyra in en interim controller med motsvarande kompetenser som den ordinarie.

Bemanningsföretag ekonomi

Att använda ett bemanningsföretag inom ekonomi är ofta en bra lösning när du tillfälligt har en vakans som måste fyllas på din ekonomiavdelning, men också till exempel när det under en viss tid finns mer att göra än annars och den ordinarie personalen är överbelastad. Bemanningsföretag ser då till att tjänsten fylls snabbt, även på kort varsel, och fungerar bra under såväl kortare perioder som längre, helt beroende på dina behov. Ofta finns det också möjlighet att fortsätta med anställning av samma person efter att bemanningsperioden tar slut i fall personen fungerar bra på arbetsplatsen, istället för att påbörja en helt ny rekryteringsprocess.