Rekrytering marknadsföring

Rekrytering inom marknadsföring är något som kräver en kombination av många olika egenskaper. Kandidaten ska ha koll på marknaden, vara bra på kommunikation både internt och externt, och ha ett bra strategiskt tänkande för att kunna driva din firmas eller dina klienters varumärken framåt.

Samtidigt ska kandidaten beroende på roll ofta också besitta tekniska eller konstnärliga kompetenser för att producera material till marknadsföringen. Det är mycket att tänka på, och kan göra det svårt att på egen hand hitta och bedöma relevanta kandidater.

Olika aktörer

Istället för att på egen hand försöka greppa en så mångfacetterad kravlista och bedöma hur väl kandidaterna återspeglar den är det ofta bäst att istället ta kontakt med en rekryteringsfirma som har inriktat sig på just det område som du anställer inom - och det finns många sådana inom marknadsföring.

Framtiden

Framtiden är en internationell firma som är verksam både runt om i ursprungslandet Sverige och i Norge från ett kontor i Oslo. De grundades 2004, och håller på med rekrytering inom en mängd branscher med många nischer, och har ett stort nätverk med geografisk bredd, genom vilket de utifrån dina behov och önskemål i de flesta fall kan ta fram flera bra kandidater oavsett var du har ditt kontor. De utmärker sig också av sitt arbete med att förhindra att rekryteringen påverkas av fördomar om hur en person i en viss roll ska eller brukar se ut, och av att de istället lägger fokus på kompetens och data.

Till Framtiden

Level recruitment

Level Recruitment är en firma som har funnits med sedan 2009, och som har ett fokus på bygg och fastighet, men med flera nischer. Liksom i alla andra industrier är marknadsföring och sälj viktigt även här för att driva arbetsgivarens varumärke, och rekryterarna har den erfarenhet av branschen som behövs för att ha förståelse för arbetsgivarens mål, behov och önskemål. I och med deras stora nätverk med kontakter kan de effektivt ta fram flera kandidater till tjänsten - och när det är särskilda spetskunskaper eller erfarenheter som du är ute efter kan de på detta sätt hjälpa dig med headhunting av kandidater.

Till Level Recruitment

Kimm

Kimm är en firma som grundades 2013, och har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. De fokuserar helt och hållet på rekrytering inom marknadsföring och kommunikation, och deras rekryterare har också mycket erfarenhet av att arbeta inom branschen. Detta är något som ger dem en fördel då de "talar samma språk" som kandidaterna de letar fram, samtidigt som de har förståelse för både vad kandidaten letar efter i en arbetsgivare och vad arbetsgivaren vill ha i en kandidat. Utöver bara tjänster inom rekrytering erbjuder de också uthyrning av konsulter inom marknadsföring och kommunikation, vilket kan vara användbart när du enbart behöver täcka för en tillfällig vakans.

Till Kimm

Marknadsföring rekrytering – att tänka på

Inom marknadsföring rekrytering och kommunikation är det viktigt att tänka på att den du tillsätter kommer att påverka hur din firma ses av utomstående, att det är en grupp yrken som kräver både socialt och tekniskt kunnande, och att det ibland behövs praktiska arbetstester.

Områden

Marknadsföring och kommunikation är breda begrepp som bland annat innefattar allt som har att göra med hur din firmas (eller dina klienters) varumärke uppfattas av omvärlden, och innefattar till exempel utformning av grafik och text, hantering av sociala medier, och analys av marknaden.

Exempel på roll

  • Grafiker
  • Marknadsanalytiker
  • Kommunikatör
  • Skribent
  • Social media-ansvarig