Bemanningssjuksköterska

Det är knappast okänt att sjukvården ofta har problem med att täcka det behov som finns, särskilt vid toppar, och det är då vanligt att ta in en bemanningssjuksköterska som ser till att allas behov blir mötta. Utöver detta kan jobb som sjuksköterska via bemanning innebära att du själv till en större grad kan välja var och när du vill jobba, och få resor och boende ordnade av bemanningsföretaget, beroende på vilken kompetens du har och vilka uppdrag som sjukhus och vårdcentraler lämnar in.

Bemanningsföretag - Sjuksköterskor

Det kan vara en stor fördel att använda bemanningsföretag för att hitta jobb som sjuksköterskor, då du själv har en kontakt på bemanningen och får uppdrag samlade, och inte behöver ta kontakt med en massa olika arbetsgivare på egen hand för att efterfråga jobb.

Magnifiq

Magnifiq är ett norrlandsbaserat bemanningsföretag för sjuksköterskor som erbjuder flexibel och engagerad personaluthyrning till företag över hela Sverige. Med ett stort nätverk av kvalificerade sjuksköterskor garanterar de att hitta rätt kompetens för både korta och långa uppdrag. Hos Magnifiq får sjuksköterskor personlig support från en konsultchef, förmånliga villkor som pension och sjuklön, samt spännande uppdrag från Ystad till Haparanda. Med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för deras sjuksköterskor, strävar Magnifiq alltid efter att bidra till deras välbefinnande och motivation, vilket i sin tur gynnar deras klienters verksamheter.

Till Magnifiq

Bonliva

Bonliva är ett av de största bemanningsföretagen inom vård och omsorg i Sverige, och grundades 2011. De är verksamma i både Sverige och Norge, och ger dig möjlighet att jobba på en mängd olika platser i landet och för många olika sjukhus och vårdcentraler. Du kan se vissa tillgängliga uppdrag på företagets hemsida, men för att bli relevant för och se fler krävs det att du skickar in en intresseanmälan. Företaget ger dig som bemanningssjuksköterska en kontaktperson, och sköter allt åt dig, från utbetalning till resor och boende - du behöver enbart boka in dig på lämpliga uppdrag och utföra dem.

Till Bonliva

Dedicare

Dedicare grundades 1996, och är ett av de största bemanningsföretagen i hela Norden som arbetar med bemanning av vård och omsorg. Via företagets webbsida går det att se vissa uppdrag som har skickats in från diverse arbetsgivare inom vården i Sverige och i övriga Norden, men det finns även fler som inte är publika, och för att nå dem krävs det att du skriver och skickar in en intresseanmälan via deras webbsida. Det finns en mängd olika typer av uppdrag som passar sjuksköterskor med olika kompetens och erfarenhet, och du har mycket möjlighet till att välja dina egna arbetstider och arbetsplatser.

Till Dedicare

Klara

Klara är ett bemanningsbolag som först grundades 1994 som Rent-a-Doctor, men som sedan har gått samman med ett antal andra bolag i samma bransch under nuvarande namn. Bolaget är verksamt i hela Sverige, och utmärker sig genom att vara mycket noga och tydlig med att de efter att ha mottagit en intresseanmälan från dig genomför en intervju för att se efter personlig lämplighet, och kollar upp att intyg och legitimation är riktiga och korrekta. När du väl är genom den processen har du möjlighet att se uppdrag som bolaget matchar mellan dina kompetenser och den kravprofil som arbetsgivaren har angivit, som du kan boka.

Till Klara

Senscare

Senscare är ett bemanningsbolag som grundades 2004, och som finns i hela Sverige, med bas i Stockholm. De arbetar med att ge dig som konsult hos dem mycket frihet och flexibilitet i hur du lägger upp ditt arbete och kring vilka jobb du väljer att acceptera, men de är också noga med att säkerställa att du passar för ett visst uppdrag. I detta ingår inte bara att dina kompetenser matchar ett uppdrag, utan också att de föredrar att bemanna dig hos en uppdragsgivare som du redan har arbetat med närhelst möjligt, för genom kontinuitet skapa en bättre miljö för såväl dig och dina kollegor som för patienterna.

Till Senscare

LäkarLeasing

LäkarLeasing är ett bemanningsföretag som grundades 2005, och som fokuserar på bemanning av läkare och sjuksköterskor. Det har sedan dess blivit ett av de största bemanningsföretagen inom vård i Sverige, och är utöver det också verksamma i Norge. Något som de värderar högt är möjligheten för sina konsulter att välja sin egen arbetstid och hur mycket du jobbar - vilket innebär att du kan välja att enbart jobba deltid eller extra, eller att du tar ett kortare uppdrag. Det hela är upp till vad som passar dig bäst, och vilka av arbetsgivarnas uppdrag som dina kompetenser stämmer bäst överens med.

Till LäkarLeasing

Fördelar att jobba som bemanningssjuksköterska

En av de stora fördelarna med att jobba som bemanningssjuksköterska är att det är ett jobb som innebär väldigt mycket flexibilitet - inte bara i hur mycket eller ofta som du jobbar, utan också sådant som att du får möjlighet till att välja var i landet (eller utomlands) som du vill arbeta. Att jobba på ett bemanningsföretag har också fördelen att mycket av det administrativa sköts av bolaget.