Rekrytering teknik

Rekrytering inom teknik kan vara svårt - inte bara på grund av att det krävs en viss förståelse för tekniska ämnen för att kunna göra en korrekt behovsanalys och en rättvis bedömning av kandidaterna som har tagits fram. En annan utmaning ligger i att teknik utvecklas så snabbt, att det konstant råder brist på kandidater med den kompetens inom de senaste utvecklingarna, och att de som besitter kompetensen är väldigt attraktiva även för dina konkurrenter.

Olika aktörer

För att ta sig förbi utmaningarna med kompetensbrist krävs det att ha koll inte bara på utvecklingen och utbildningarna på området, utan också att ha ett bra nätverk med kontakter. Därför är det enklaste sättet att rekrytera oftast att anlita en professionell rekryteringsfirma, och det finns många på marknaden.

Level recruitment

Level Recruitment har funnits till sedan 2009, och har haft ett fokus på rekrytering av branscherna bygg och fastighet, samt på de punkter där dessa sammanlöper med andra branscher. En sådan nisch som de är verksamma inom är teknik, där de får full användning för sina rekryterares egen tidigare erfarenhet inom branschen och av sitt nätverk för att kunna plocka fram de bästa möjliga kandidaterna - ibland i form av headhunting, vilket kan vara särskilt användbart i en bransch som teknik där det på grund av den ständiga utvecklingen också ständigt råder kompetensbrist, särskilt inom mer specialiserade eller seniora områden.

Till Level Recruitment

Framtiden

Framtiden är en firma som är verksam inom rekrytering för många branscher och med många nischer, och som finns på många orter i Sverige samt i Oslo i Norge. De har ett mycket stort nätverk med kontakter inom teknik, vilket kommer till nytta i deras arbete, då de har möjlighet att nå ut till rätt personal baserad på arbetsgivarens kravprofil, även på ett område som teknik som har problem med kompetensbrist. Detta är något som de överkommer genom att headhunta befintlig personal på andra företag när det behövs, och av att ha den kunskap och erfarenhet av branschen som behövs för att lyfta fram arbetsgivarens styrkor för kandidaterna.

Till Framtiden

Academic Work

Academic Work är en av de stora aktörerna inom rekrytering för sin målgrupp i Sverige, och har funnits med sedan 1993. Något som utmärker dem är hur de fokuserar på "young professionals" - vilket är deras term för folk som är i början av sin karriär eller som nyligen har börjat arbeta inom en bransch, och är alltså inte något som har med kandidaternas åldrar att göra. Genom detta fokus kan de nå ut till och fånga upp potentiella kandidater som i och med att de ofta har en nyare utbildning besitter nyare och åtråvärda kompetenser och därmed ofta passar perfekt till tjänsten.

Till Academic Work

XLNT

XLNT Search är en firma som grundades 2010, som arbetar med rekrytering inom teknik och utveckling, och som vänder sig till såväl stora som små företag. De utmärker sig genom sin process som oftast bygger på headhunting, något som de kan utföra tack vare sitt stora nätverk med kontakter på området och sina rekryterares personliga erfarenheter med branschen. Vid behov eller önskemål från arbetsgivaren kan de också ta fram annonser för att få ett bredare urval av kandidater att välja mellan. Fem månader att ett beslut om anställning har tagits utför de också en uppföljning för att se till så att det med den nya anställda.

Till XLNT

Intenso

Intenso Teknikrekrytering är en firma som grundades 2008 och som arbetar med rekrytering inom teknik, IT och ingenjörer - framför allt för seniora positioner som specialister och chefer. På grund av detta arbetar de till stor del med att själva söka upp och att ta fram bra kandidater som stämmer in på arbetsgivarens kravprofil och som passar in i rollen - ibland i form av headhunting - men beroende på behov och önskemål kan de också använda sig av annonsering. De utmärker sig också genom att värdesätta transparens och att låta dig som arbetsgivare följa hela processen steg för steg genom deras rekryteringsplattform.

Till Intenso

Thalamus

Thalamus är en firma som grundades 2000, och som arbetar med rekrytering inom IT och teknik på teknikbolag i Stockholm. I sin verksamhet arbetar de inte bara med annonsering, och inte heller bara med sökning av kandidater via nätverk, utan lägger vikt på båda delarna för att kunna uppnå en stor mängd av kandidater - både sådana som aktivt söker jobb och sådana som måste kontaktas. Såväl annonseringen som sökningen utförs med arbetsgivarens kravprofil som grund, men utgår också från rekryterarnas egna erfarenhet och kunskap från branschen, och deras kännedom om vad som både arbetsgivare respektive kandidater uppskattar i varandra.

Till Thalamus

Teknik - att tänka på

Liksom många andra expansiva och snabbt föränderliga områden är teknik ett sådant där det ofta råder kompetensbrist - med vilket menas att kompetens inom den senaste utvecklingen är mycket eftertraktad hos arbetsgivare och att det därför är viktigt att lyfta fram sina styrkor för att göra sig attraktiv för kandidater.