Hitta det bästa rekryteringsverktyget

Om ditt företag är på väg att starta en rekryteringsprocess har ni förmodligen redan börjat leta efter det bästa rekryteringsverktyget. Att anställa personal kan vara ett stort projekt som tar upp mycket tid – men det går att göra processen smidigare när du tar hjälp av bra system.

Istället för att skriva annonsen helt själv, manuellt ladda upp den på relevanta sidor, och manuellt hantera ansökningar, kan du när du har hittat det bästa rekryteringsverktyget för dig automatisera mycket av detta. På så vis kan du spara mycket tid som du istället kan lägga på din huvudsakliga verksamhet. Vad som är det bästa rekryteringsverktyget beror på vad det är du är ute efter, men det finns många bra att välja på.

12 populära rekryteringssystem: fördelar och nackdelar

Är det bästa rekryteringsverktyget ett rekryteringssystem som är billigt eller lätt att använda? Eller är det bästa rekryteringsverktyget för dig och ditt företag det som tar hand om större delen av rekryteringsprocessen, oavsett kostnad? Det finns många rekryteringssystem att välja bland, och det kan ibland kännas knepigt att sätta sig in i dem alla - det finns många frågor att ställa. Kan jag få hjälp att annonsera jobb? Är tjänsten gratis? Är det nybörjarvänligt? Därför kan du här läsa en genomgång av flera populära rekryteringssystem, för att få ett bättre hum om var du ska börja – kanske hittar du det bästa rekryteringsverktyget för din verksamhet?

Lediga Jobb

Lediga Jobb, som är drivet av Noor Digital, har ett rekryteringssystem som kräver registrering, men är gratis och ger dig tillgång till annonsering på Lediga Jobbs webbsida, med bra hantering av ansökningar, screening-frågor, anteckningsmöjligheter och chatt med ansökande. Utöver den synlighet som dina annonser får på Lediga Jobb får du också fördelen att ansökande inte behöver ha ett förberett CV för att kunna skicka in en fullständig ansökan.

Gratis och inkluderar allt du behöver.

Du behöver ställa dig på deras kölista innan du kan skapa ett konto

Läs mer

Personio

Personio är ett verktyg för rekrytering och HR, som täcker in allt från publicering av annonser till hantering av ansökningar, schemaläggning av intervjuer och hjälp med on-boarding. Nackdelar med systemet är att det har en återkommande månatlig eller årlig kostnad som blir större ju fler funktioner du vill ha och ju mer personal du har, samt att det inte finns på svenska, men det går att prova gratis.

Låter dig enkelt nå ut på flera kanaler med dina annonser.

Har månatlig eller årlig kostnad, och finns inte på svenska.

Läs mer

Recruto

Recruto är ett lättanvänt rekryteringssystem som gör det enkelt att såväl skapa som att publicera professionella jobbannonser på internet, och att hantera, kategorisera och tagga ansökningar. Verktyget har en månatlig kostnad baserad på antal arbetsplatser och användare, men går att prova på utan kostnad i trettio dagar, och ska enligt utvecklarna snabba på processen med rekrytering med cirka 30 procent.

Fungerar modulärt med Recrutos bemanningssystem, och är effektivt och smidigt.

Har en relativt hög kostnad

Läs mer

Ponty

Ponty är ett verktyg som vänder sig direkt till professionella rekryterare på rekryteringsfirmor, snarare än till själva arbetsgivarna, och är utformat för att fungera bra tillsammans med deras verksamhet. I detta ingår det till exempel att systemet lätt kan integreras i övriga verktyg som rekryteraren använder och i firmans arbetssätt, men också att det är utvecklat för att underlätta samarbete mellan rekryterare.

Specialanpassat för användning av professionella rekryterare.

Inte lika inriktat till dig som arbetsgivare.

Läs mer

Roi Rekrytering

Roi Rekryterings verktyg Roi Workspace är utvecklat för att vara snabbt och enkelt att använda, samtidigt som det har den flexibilitet som behövs för att du ska kunna anpassa det efter din verksamhets behov. I detta fokus på användarvänlighet ingår också att systemet har en bra och snabb support, så att du lätt kan komma igång igen när du stöter på problem eller inte vet hur du ska göra.

Användarvänligt och lättanvänt.

Bristfällig engelsk översättning.

Läs mer

Visma Recruit

Visma Recruit är ett system från Visma Talent Solutions, som är utformat för att automatisera och effektivisera hela processen med rekrytering – från utformning och publicering av annonser baserat på en kravprofil, till bedömning och intervjuande av kandidater. Utöver själva rekryteringen kan du också få hjälp med on-boarding av nya anställda för att de på ett smidigt sätt ska komma in i sin nya roll.

Heltäckande verktyg för hela processen.

Bristfällig information om du inte kontaktar företaget.

Läs mer

Jobylon

Jobylon är ett kraftfullt rekryteringsverktyg, som samlar allt du behöver på en plats, med ett stort fokus på hantering av ansökningar med noteringar, och på samarbete med dina kollegor. Detta syns bland annat i det inbyggda kommunikationsverktyget, möjligheten att skapa uppgifter och scheman för alla i arbetslaget, och hur du kan se statistik för hur de olika processerna fortskrider.

Mycket kraftfullt, bra för samarbete.

Kan kännas överväldigande.

Läs mer

Varbi

Varbi är ett rekryteringssystem som är utvecklat för att vara lätt och intuitivt att använda, som inte kräver att du läser på eller utbildar dig i hur systemet fungerar innan du kan börja använda det. Det är också väldigt anpassningsbart, och är utformat för att med avidentifiering ta fram den kandidat som har störst kompetens utan vare sig fördom eller partiskhet.

Lätt att lära sig och använda på egen hand.

Tar ibland tid för supporten att återkomma.

Läs mer

Intelliplan

Intelliplan är ett system för inte bara rekrytering, utan också försäljning, ekonomi, tidrapportering och frånvaro, kundregister, med mera. Systemet har ett stort djup och täcker in en mycket stor del av det som krävs för företaget – samtidigt som det också kan integreras med andra IT-system på marknaden. Verktygen för bemanning utgör hjärtat på systemet, och är de aspekter som är mest utvecklade.

Heltäckande inom IT för företag.

Inte lika intressant för företag som redan har ett IT-system.

Läs mer

Talentech

Talentech är ett system som är utvecklad för effektivitet och för att kunna hitta de mest lämpade kandidaterna med den största kompetens med hjälp av integration i testverktyg. På detta vis kan du kringgå mänskliga problem med partiskhet och fördomar och istället helt fokusera på lämplighet. Systemet hjälper dig också att utforma och publicera attraktiva annonser baserat på kravprofilen för tjänsten.

Fokuserad på effektivitet och opartiskt bedömande.

Vissa verktyg måste köpas till som moduler, däribland kandidattester.

Läs mer

Workbuster

Workbuster är ett system som vänder sig till såväl stora som små företag, som utmärker sig genom bra möjligheter till överskådlighet med statistikverktyg, och genom sina automatiserade processer som förenklar och snabbar upp arbetet. Bland dessa ingår Smart Reject, som automatiskt kan refusera ansökningar som inte uppfyller vissa satta krav. Du kan även enkelt publicera annonser via systemet, inklusive på sociala medier.

Bra statistikverktyg och automatiserade processer.

Finns ej som mobilapp.

Läs mer

Teamtailor

Teamtailor är ett system som vänder sig till alla typer av verksamheter oavsett storlek, och som är lätt och smidigt att använda även för nybörjare. Något att tänka på är att systemet ännu är under utveckling, och att alla aspekter inte är lika långt komna som andra – till exempel är systemet för video inte fullt utvecklat och har vissa problem.

Lätt att använda för både små och stora verksamheter.

Har vissa tekniska problem, däribland med systemet för videosamtal.

Läs mer

Välja rekryteringsverktyg - Checklista

Även efter ovanstående genomgång kanske du inte är helt säker på vad som är det bästa rekryteringsverktyget som passar din verksamhet. Här följer därför en checklista över de saker du ska ha i åtanke när du väljer rekryteringssystem:

  • Hur många kommer behöva tillgång till rekryteringsverktyget?
  • Hur stor budget är du beredd att tillägna systemet?
  • Hur ofta nyanställer du?
  • Hur lätt är systemet att integrera med övriga system du använder?
  • Hur stor teknisk kompetens och datorvana har du?
  • Vilka funktioner har du redan i ditt befintliga IT-system?
  • Följer verktygets behandling av användaruppgifter GDPR?
  • Har rekryteringsverktyget bra och positiva referenser från andra som har använt det?